2020 började jag utforska den levande cellen. Cellens symbolik, cellen som form, cellen som metafor, cellens metafysik och dess reella hot och möjligheter. Mödosamt har jag trängt in i en harmonisk värld, men med ständigt lurande faror.

© 2022. Alla bilder och texter är mina egna om ej annat anges. Jag har dessutom gjort hemsidan, såväl design som teknik. Alla fel och brister är mitt ansvar och ingen annans.

gabriel@gabrieluggla.se

0762 4321 54