Förbud mot ytterlighetspartier

Förbud mot ytterlighetspartier

Vi kommenterar i princip inte politik eftersom politik består av personliga åsikter, men idag gör vi ett undantag. Det kommer nämligen regelbundet in frågor till oss om man inte kan förbjuda ytterlighetspartier? Vi bad vår tankesmedja att göra en utredning i frågan och häromdagen kom smedjans betänkande efter att ha granskat såväl Grundlagen som Regeringsformen.

”Det går utmärkt att avlägsna de politiska partier som befinner sig längst bort från den tänkta demokratiska mittpunkten. Enligt Regeringsformen 18 kap § 11-17 skall sådana politiska grupperingar som genom sina budskap väcker oro och/eller harm kunna hindras i sin politiska utövning”. Vidare kan vi läsa att: ”Ett enigt Högsta Domstolen krävs, samt att en genomgripande analys av var på den tänkta vänster- högerskalan varje parti befinner sig”.

Vad betyder nu detta i praktiken. Vi gjorde en datorsimulering, matade in manifest, allmänna uppfattningar och ideologier och datorn gav oss följande framtidsvision (förutsatt att HD givet sitt ja):

”Vissa partier arbetar så intensivt på att utplåna sig själva att jag, datorn, lämnat dessa utanför. Längst till vänster ser jag Vänsterpartiet (vilket man inte behöver vara en dator utrustad med artificiell intelligens för att förstå). Längst till höger hamnar Sverigedemokraterna. Dessa är i detta nu eliminerade. Vad som då hamnar längst till vänster är Socialdemokraterna och längst till höger Moderaterna. Och så är dom borta ur bilden”. Här behövde datorn simulera en liten stund, men återkom strax med: ”Av dom som återstår placerar jag Centerpartiet längst till höger och Folkpartiet längst till vänster. Stort sett saknar det dock betydelse” förtydligade datorn, ”finns det endast två partier blir dessa per automatik ytterlighetspartier. Så iväg med dom också”.

”På detta sätt fick föregångslandet Sverige ett tjänstemannavälde, fritt från ideologier och dom skapade raskt en jättedator, programmerad med kärlek, omsorg, solidaritet och en smula sunt förnuft. Datorn döptes till Moder Svea och alla pengar som det politiska systemet tidigare kostat gavs till de många behövande. På ängar från Treriksröset till Smygehuk dansade man till fågelkvitter i den eviga vårens eviga soluppgång, bland doftande blommor och prunkande fjärilar.

Detta kallar jag en vision”, avslutade datorn.

3 thoughts on “Förbud mot ytterlighetspartier

  1. Låter både vackert och sunt, men vem ska då styra oss förtappade som varken vet ut eller in längre mer än att vi håller på att förinta oss själva? Europa håller på att förintas, idag var det nazister i morgon är det val i Spanien, men där ha man gömt valurnorna, Barcelona som vill bli självständigt får alltså inte rösta, vem ska hejda kalabaliken?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *