Gabriel Uggla

Tysta mördare: Ugglornas förmåga att jaga utan att höras är en av deras främsta fördelar som är förknippade med jakt. Ugglornas fjäderdräkt är speciellt anpassade för tyst jakt vilket gör att de kan flyga upp nära sitt byte utan att bli upptäckt 270 grader: Ugglor kan vrida huvudet 270 grader. Även om det finns vissa människor som kan vrida huvudet upp till 180 grader så är det endast möjligt att vrida på huvudet ca 160 grader för alla andra